Skriv här det du söker efter!

Lotta Collin

Lotta Collin

Lotta Collin

Akademilektor 

svenska

Språk

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

lotta.collin@abo.fi

Tfn +358 469219609

Forskningsprofil