Skriv här det du söker efter!

Lisette Smedlund

Lisette Smedlund

Lisette Smedlund

Timlärare i huvudsyssla 

i bildkonst

VÖS gymnasium

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

lisette.smedlund@abo.fi

Tfn +358 505694249

Forskningsprofil