Skriv här det du söker efter!

Linus Lähteenmäki

Linus Lähteenmäki

Linus Lähteenmäki

Doktorand 

Miljö- och marinbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

linus.lahteenmaki@abo.fi