Skriv här det du söker efter!

Linnéa Henriksson

Linnéa Henriksson

Linnéa Henriksson

Forskardoktor

linnea.henriksson@abo.fi

Tfn +358 469216927

Forskningsprofil