Skriv här det du söker efter!

Linda Karvonen

Linda Karvonen

Linda Karvonen

Koordinator 

vid CLL

Centret för livslångt lärande

linda.karvonen@abo.fi

Tfn +358 469223916

Forskningsprofil