Skriv här det du söker efter!

Linda Karlsson

Linda Karlsson

Linda Karlsson

Doktorand,  i doktorandnätverket Minority Research (MinRes)

linda.karlsson@abo.fi

Forskningsprofil