Skriv här det du söker efter!

Linda Karlsson

Linda Karlsson

Linda Karlsson

Doktorand 

i doktorandnätverket Minority Research (MinRes)

Doktorandnätverk Minority Research

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

linda.karlsson@abo.fi

Forskningsprofil