Skriv här det du söker efter!

Linda Degerman

Linda Degerman

Linda Degerman

Timlärare i huvudsyssla 

klasslärare

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

linda.degerman@abo.fi

Forskningsprofil