Skriv här det du söker efter!

Lena Grahn-Söderström

Lena Grahn-Söderström

Lena Grahn-Söderström

Lektor 

i specialundervisning

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

lena.grahn-soderstrom@abo.fi

Forskningsprofil