Skriv här det du söker efter!

Lena Grahn-Söderström

Lena Grahn-Söderström

Lena Grahn-Söderström

Timlärare i huvudsyssla 

i specialundervisning

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

lena.grahn-soderstrom@abo.fi

Forskningsprofil