Skriv här det du söker efter!

Leena Maria Heikkola

Leena Maria Heikkola

Leena Maria Heikkola

Universitetslärare 

i finska språket

Språk

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

leena.maria.heikkola@abo.fi

Forskningsprofil