Skriv här det du söker efter!

Leena Maria Heikkola

Leena Maria Heikkola

Leena Maria Heikkola

Universitetslärare,  i finska språket

leena.maria.heikkola@abo.fi

Forskningsprofil