Skriv här det du söker efter!

Lars Broman

Lars Broman

Lars Broman

Timlärare i huvudsyssla 

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

lars.broman@abo.fi

Forskningsprofil