Skriv här det du söker efter!

Kristina Westerén

Kristina Westerén

Kristina Westerén

Planerare

kristina.westeren@abo.fi

Tfn +358 469202521

Forskningsprofil