Skriv här det du söker efter!

Kristina Skjäl

Kristina Skjäl

Kristina Skjäl

Lektor, 

modersmål

kristina.skjal@abo.fi