Skriv här det du söker efter!

Kristiina Vainio

Kristiina Vainio

Kristiina Vainio

Projektkoordinator

kristiina.vainio@abo.fi

Forskningsprofil