Skriv här det du söker efter!

Kia Ikonen

Kia Ikonen

Kia Ikonen

Projektkoordinator 

Utbildningsservice

Universitetsservice

kia.ikonen@abo.fi

Tfn +358 469215973

Elektronisk kommunikationskod (SATU/eID):

14904136K

Forskningsprofil