Skriv här det du söker efter!

Kia Ikonen

Kia Ikonen

Kia Ikonen

Studiesekreterare

kia.ikonen@abo.fi

Tfn +358 469215973

Forskningsprofil