Skriv här det du söker efter!

Katrina Domars-Brännkärr

Katrina Domars-Brännkärr

Katrina Domars-Brännkärr

Lektor 

engelska och finska

VÖS gymnasium

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

katrina.domars-brannkarr@abo.fi

Forskningsprofil