Skriv här det du söker efter!

Katharina Pohl

Katharina Pohl

Katharina Pohl

Koordinator 

för studentrekrytering

FHPT Gemensamma

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

katharina.pohl@abo.fi

Tfn +358 504761630

Forskningsprofil