Skriv här det du söker efter!

Kasper Hiltunen

Kasper Hiltunen

Kasper Hiltunen

Lektor 

i slöjd med inriktning mot teknisk slöjd, prorektor

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

kasper.hiltunen@abo.fi

Tfn +358 504792341

Forskningsprofil