Skriv här det du söker efter!

Kasper Hiltunen

Kasper Hiltunen

Kasper Hiltunen

Timlärare i huvudsyssla 

slöjd och finska

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

kasper.hiltunen@abo.fi

Tfn +358 504792341

Forskningsprofil