Skriv här det du söker efter!

Karl Weckström

Karl Weckström

Karl Weckström

Forskningsassistent 

Miljö- och marinbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

karl.weckstrom@abo.fi