Skriv här det du söker efter!

Karin Sundqvist

Karin Sundqvist

Karin Sundqvist

Universitetslärare,  i husliga ekonomis didaktik

karin.sundqvist@abo.fi

Forskningsprofil