Skriv här det du söker efter!

Kaj-Ove Ahlmark

Kaj-Ove Ahlmark

Kaj-Ove Ahlmark

Lektor 

klasslärare

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

kaj-ove.ahlmark@abo.fi

Forskningsprofil