Skriv här det du söker efter!

Kaisa Nikkilä

Kaisa Nikkilä

Kaisa Nikkilä

Universitetslärare 

i geologi och mineralogi

Geologi och mineralogi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

kaisa.nikkila@abo.fi

Tfn +358 504735753

Forskningsprofil