Skriv här det du söker efter!

Kaarina Reini

Kaarina Reini

Kaarina Reini

Projektforskare

kaarina.reini@abo.fi

Forskningsprofil