Skriv här det du söker efter!

Julia Klein

Julia Klein

Julia Klein

Doktorand 

i socialpolitik

Socialvetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

julia.klein@abo.fi

Forskningsprofil