Skriv här det du söker efter!

Jolanda Linsén

Jolanda Linsén

Jolanda Linsén

Doktorand,  i doktorandnätverket Functional Marine Biodiversity

jolanda.linsen@abo.fi

Forskningsprofil