Skriv här det du söker efter!

Johanna Bonäs

Johanna Bonäs

Johanna Bonäs

Lektor 

historia och samhällslära

VÖS gymnasium

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

johanna.bonas@abo.fi

Forskningsprofil