Skriv här det du söker efter!

Joanna Pylvänäinen

Joanna Pylvänäinen

Joanna Pylvänäinen

Koordinator 

Cellbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

joanna.pylvanainen@abo.fi

Tfn +358 503046565

Forskningsprofil