Skriv här det du söker efter!

Joanna Pylvänäinen

Joanna Pylvänäinen

Joanna Pylvänäinen

Projektkoordinator 

i biomedicinsk bildanalys

Åbo biovetenskapscentrum

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

joanna.pylvanainen@abo.fi

Forskningsprofil