Jessica West

Jessica West

Jessica West

Universitetslärare, 

i organisation och ledning

jessica.west@abo.fi