Skriv här det du söker efter!

Jens Back

Jens Back

Jens Back

Forskningsassistent 

Laboratoriet för process- och systemteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

jens.back@abo.fi