Skriv här det du söker efter!

Jenny Teir

Jenny Teir

Jenny Teir

Utbildningsplanerare 

vid CLL

Centret för livslångt lärande

jenny.teir@abo.fi

Tfn +358 505338376

Forskningsprofil