Skriv här det du söker efter!

Jenny Norrgård

Jenny Norrgård

Jenny Norrgård

Timlärare i huvudsyssla 

i specialundervisning

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

jenny.e.norrgard@abo.fi

Forskningsprofil