Skriv här det du söker efter!

Jennie Barck

Jennie Barck

Jennie Barck

Lektor 

historia och samhällslära

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

jennie.barck@abo.fi

Forskningsprofil