Skriv här det du söker efter!
Jan Gustafsson

Jan Gustafsson

Äldre universitetslektor 

kemisk träförädlingsteknik

Laboratoriet för naturmaterialteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik Forskningsprofil