Skriv här det du söker efter!

Irene Kujala

Irene Kujala

Irene Kujala

Projektforskare 

Företagsekonomi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

irene.kujala@abo.fi

Tfn +358 504620074

Forskningsprofil