Skriv här det du söker efter!

Inka-Maria Nyman

Inka-Maria Nyman

Inka-Maria Nyman

Universitetslärare 

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

inka-maria.nyman@abo.fi

Forskningsprofil