Skriv här det du söker efter!

Heidi Herlevi

Heidi Herlevi

Heidi Herlevi

Doktorand,  i doktorandnätverket Functional Marine Biodiversity

heidi.herlevi@abo.fi

Forskningsprofil