Skriv här det du söker efter!

Heidi Håkans

Heidi Håkans

Heidi Håkans

Timlärare i huvudsyssla 

biologi och geografi

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

heidi.hakans@abo.fi

Forskningsprofil