Skriv här det du söker efter!

Hannah Kongari

Hannah Kongari

Hannah Kongari

Timlärare i huvudsyssla 

i modersmål och litteratur

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

hannah.kongari@abo.fi

Forskningsprofil