Skriv här det du söker efter!

Gundel Westerholm

Gundel Westerholm

Gundel Westerholm

Controller 

Ekonomiservice

Centralförvaltning

gundel.westerholm@abo.fi

Tfn +358 469215776

Forskningsprofil