Skriv här det du söker efter!

Gun Åbacka

Gun Åbacka

Gun Åbacka

Akademilektor, 

husliga ekonomins didaktik

gun.abacka@abo.fi

Research database Artur