Skriv här det du söker efter!

Gun Åbacka

Gun Åbacka

Gun Åbacka

Lektor 

i huslig ekonomi

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

gun.abacka@abo.fi

Forskningsprofil