Skriv här det du söker efter!

Gun Åbacka

Gun Åbacka

Gun Åbacka

Lektor,  i huslig ekonomi

gun.abacka@abo.fi

Forskningsprofil