Fred Holmsten

Fred Holmsten

Fred Holmsten

Timlärare i huvudsyssla

fred.holmsten@abo.fi

Tfn +358 505242708