Skriv här det du söker efter!

Evelina Wilson

Evelina Wilson

Evelina Wilson

Doktorand 

i nordisk historia

Doktorandnätverk vid FHPT 2021-2025

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

evelina.wilson@abo.fi