Skriv här det du söker efter!

Erika Vuorinen

Erika Vuorinen

Erika Vuorinen

Timlärare i huvudsyssla 

finska och tyska

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

erika.vuorinen@abo.fi

Forskningsprofil