Skriv här det du söker efter!

Emilia Häkkinen

Emilia Häkkinen

Emilia Häkkinen

Forskningsassistent

emilia.hakkinen@abo.fi

Tfn +358 469203038

Forskningsprofil