Skriv här det du söker efter!

Elisabet Backlund-Kärjenmäki

Elisabet Backlund-Kärjenmäki

Elisabet Backlund-Kärjenmäki

Rektor 

grundläggande utbildning

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

elisabet.backlund-karjenmaki@abo.fi

Tfn +358 503362351

Forskningsprofil