Skriv här det du söker efter!

Eleanor Coffey

Eleanor Coffey

Eleanor Coffey

Forskningschef 

Åbo biovetenskapscentrum

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

eleanor.coffey@abo.fi

Tfn +358 401822424

Forskningsprofil