Skriv här det du söker efter!

Edvard Johansson

Edvard Johansson

Edvard Johansson

Professor 

i nationalekonomi

Nationalekonomi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

edvard.johansson@abo.fi

Tfn +358 503130815

Forskningsprofil