Skriv här det du söker efter!

Edvard Johansson

Edvard Johansson

Edvard Johansson

Biträdande professor (tenure track), 

i nationalekonomi

edvard.johansson@abo.fi

Research database Artur