Skriv här det du söker efter!

Christoffer Boström

Christoffer Boström

Christoffer Boström

Biträdande professor 

i miljörelaterad Östersjöbiologi

Miljö- och marinbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

christoffer.bostrom@abo.fi

Tfn +358 504318226

Forskningsprofil