Skriv här det du söker efter!

Catarina Krause

Catarina Krause

Catarina Krause

Föreståndare 

Biträdande föreståndare

Institutet för mänskliga rättigheter

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

catarina.krause@abo.fi

Tfn +358 469216567

Forskningsprofil