Skriv här det du söker efter!

Catarina Krause

Catarina Krause

Catarina Krause

Föreståndare, 

Biträdande föreståndare

catarina.krause@abo.fi

Tfn +358 469216567