Skriv här det du söker efter!

Carl Haikarainen

Carl Haikarainen

Carl Haikarainen

Projektforskare 

Laboratoriet för process- och systemteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

carl.haikarainen@abo.fi

Forskningsprofil