Skriv här det du söker efter!

Carl Gustav Gahmberg

Carl Gustav Gahmberg

Carl Gustav Gahmberg

Kansler 

Åbo Akademi

Centralförvaltning

carl.g.gahmberg@abo.fi

Tfn +358 505399439